Łukasz Pojezierski
Zdrowie, sława i bogactwo runa leśnego.